Mersin İli Silifke İlçesi Çaltıbozkır Köyü
 
 


İbrahim Okur                      Şehit hakkında                                               
 

Durali Nizamoğlu

Muhtar (Vefat)

Mehmet Karaosmaoğlu
Durmuş Ali Demir
Kadir Kaan Özsin
Zeki Yumuk
Çağatay Çalıkoğlu
Şahin Direkel
Abit Çalıkoğlu
Hasan Çetinkaya 
Ahmet Sarı
Gülbin Demirel
Elçin Özsin
İsmail Köklü
İlker Çalıkoğlu
Serkan Durna
Batuhan Çalıkoğlu

Ayşe Yumuk
Zafer Karaçalık
Ercüment Önel
Pınar Yeşil
Mustafa Genç
Serap Taşkaya
Burcu Seher Çalıkoğlu
İhsan eROZAN

Prof.Doktor
Prof.Doktor
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Yard.Doç.
Yard.Doç.
Yard.Doç. (Giresun Ünv.)
Cildiye Uzmanı
Doktor
Doktor
Doktor
Doktor
Doktor
Biyokimya Uzmanı
Anastezi Uzmanı
Diş Hekimi

Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi
Veteriner Hekim(Ar. Görevlisi)
Araştırma Görevlisi (ÇÜ)
Araştırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Yard.Doç.Dr.
Yard.Doç.Dr.

Mustafa Şen
Sebahat Karaosmanoğu
Mehmet Doğan 

Refet Karaosmanoğlu
Sezai Karabacak
Ramazan Sarı
Barış Okdemir

Yapımcı/Yönetmen
Devlet Planlama Uzmanı
Başmüfettiş 

Baş Kontrolör
Müfettiş
Müfettiş
Sayıştay Denetleyicisi

Adil Erozan
Gürkan Işıl
Soner İbili
Halilcan Çelik
Cüneyt Önel
İrfan Demirel
Özlem Köroğlu Omaç
Hasan Taşkaya
Tahsin Önel

E.J.Lv.Albay 
Binbaşı

(Emekli Subay)
(Emekli Subay)
(Kurmay Binbaşı) 
Binbaşı (Emekli)
Tabip Üsteğmen

Teğmen
Teğmen

Yaşar Karabacak
Tuğrul Tömbül
Hüsamettin Gülgar
Süleyman Demir
Adem Gür
Mustafa Özgür

Taylan Taşkaya
Hacıali Taşkaya
Beyazıt Yumuk
Alparslan Tatlı
Zeki Tatlı
Emrah Gülümser
Bülent Önel
Erkan Önel
Rasim Gültekin
Uğur Uyguç
Bülent Kelceş
Özgür Önel
Alpay Tatlı
Arif Köklü
S.Faruk Önel
Servet Zabunoğlu
Ahmet Erozan
Mesut Kakaçoğlu
Mehmet Uyguç
Metin Kelceş
Sefa Kelceş
Salih Erozan
Hakan Erozan
Ozan Erozan
Aydın Tömbül
Uğur Ulaş Güngör
Gökhan Uyguç
Mahmut Akbaş

Astsubay
Astsubay
Astsubay
Astsubay
Astsubay
Astsubay (Emekli)

Astsubay
Astsubay
Astsubay (Emekli)
Astsubay (Emekli)
Astsubay
Astsubay
Astsubay
Astsubay
Astsubay
Astsubay (Vefat)
Astsubay
Astsubay
Astsubay
Astsubay (Emekli)
Astsubay (Emekli)
Astsubay

Astsubay (Jandarma)
Astsubay
Uzman Çavuş
Uzman Çavuş
Uzman Çavuş
Uzman Çavuş
Uzman Çavuş
Uzman Jandarma
Uzman Çavuş (Sahil Güvenlik)
Uzman Çavuş
Uzman Jandarma
Uzman Çavuş

O.Yurdakul Çalıkoğlu
Velittin Gülümser
Ersan Önel
Özer Zayim
Sezer Durna 
Ortaç Özsin

Avukat
Avukat
Avukat
Avukat
Avukat
Avukat
Necati Özen
Pınar Özen
Emrah Direk
Tugay Akbaş
Ahmet Sarı
Durhasan Kocabaş
Emre Çalıkoğlu
Melda Kunt
Barış Sarı
Metin Şenel
Osman Yüksel
Şahabettin Uyguç
Hasan Orhun Taşkaya
Recep Mert Özçalık
Yeliz Karaçolak
Mustafa Nevzat Zayim
Gökhan Köroğlu
Ömer Özsin
Durhasan Tekin
Erhan Önel
Duygu Okdemir Cangül
Kutluhan Çalıkoğlu
Hakkı Nizamoğlu
Burçin Çalıkoğlu
Hasan Erozan
İsmail Taşkaya
Mühendis-Mimar (Yüksek) 
Mimar
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis (Endüstri)
Mühendis (Elektronik)
Mühendis (Makine)
Mühendis (Ziraat)
Mühendis (Ziraat)
Mühendis (İnşaat)
Mühendis (Makine)
Mühendis (Elektrik) 
Mühendis (Bilgisayar)
Mühendis (İşletme)
Mühendis (Su Ürünleri)
Mühendis (Ziraat)
Mühendis (Elektronik ve Haberleşme)
Mühendis (Orman Endüstri)
Mühendis (Makina)
Eşe Çalıkoğlu
Mine Tatlı
Mahmut Memduh Uyan
Süleyman Yüksel
Meltem Durna
Muhsin Direk
Mehmet Direk
Şehir Plancısı
Şehir Plancısı
Yazar
Sosyolog (Emekli)
Ressam
Tekstilci (İş adamı)
Tekstilci (İş adamı)
Ahmet Seyyar
Atalay Çalıkoğlu
Cemal Şenel
Fehmi Özçalık
Hüseyin Kakaç
İlyas Yumuk
Sadık Yumuk 
Ahmet Gülümser
Ahmet Demir
Süleyman Köroğlu
Muzaffer Uyan
A.Cevdet Çalıkoğlu
Tamer İbili
Mustafa Zayim
Kasım Kelçeş
Doğan Taşkaya
Cennet Aysel Yüksel
Yaşar Akşahin
Cengiz Zayim
Çağla Özen
Aziz Karaçolak
Hüseyin Tatlı
Mustafa Murat Tatlı
Akın Zaim
Ahmet Necati Önel
M.Kemal Önel
Ahmet Gülümser
Ali Nizamoğlu
Onur Nizamoğlu
Ayşe Gülgar
Vergi Dairesi Müdürü
Banka Müdürü (Emekli)
Banka Müdürü (Emekli)

Banka Müdürü (Emekli)
Banka Müdürü (Emekli)
Kadastro Müdürü (Emekli)
Tapu Müdürü 
Vergi Dairesi Müdürü (Emekli)
Meteoroloji Müdürü (Emekli)
Meteoroloji Müdürü (Emekli)
Turizm Müdürü
Belediye Yazı İşleri Müdürü
Adliye Yazı İşleri Müdürü
Adliye Yazı İşleri Müdürü
Adliye Yazı İşleri Müdürü
Vergi Dairesi Müdürü (Emekli)
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı
Vergi Dairesi Müdürü
Defterdar Yardımcısı
Bankacı
Bankacı (Emekli)
Banka Şefi (Emekli)
Uluslararası İlişkiler Uzmanı 
İktisatçı-Şair
Harita Kadastro Uzmanı (Emekli)
Harita Topoğrafı (Emekli)
Kadastro Müdürü
Banka Müdürü (Emekli)
Bankacı (Şef)
Bankacı
Şevket Direk
Zeynel Abidin Önel
Mustafa Demirel
Ali Uçar
Tahsin Gülgar
M.Asım Özçalık
Saadettin Kunt
Avni Önel

Hasan Çalıkoğlu
Hasan Kakaç
Ramazan Kurt
Orhan Özsin
Şerife Kunt
Mahmut Kunt
Şinasi Önel
Mahsar Uyan
Ayten Uyan
Kemal Özsin
Mehmet Köklü
Saadet Taşkaya
Sami Köroğlu
Serkan Köroğlu
Musa Kunt 

Hakan Şahin

Özgür Tömbül
Halil Akbaş
İlker Akbaş
Oktay Okdemir
Rasim Nizamoğlu
Cengiz Seyyar
Musa Gürbüz
Suat Pardı
Eda Uzunoğlu
Zeynel Uyguç
Hakan Yılmaz
Muzaffer Taşkaya
Seher Taşkaya
Cengiz Gülümser
Hakan Kocabaş
Alişan Mudara
Kemal Uyguç
Ahmet Kunt
Durali Kunt
Görkem Kunt
Ayşe Sarı
Ümit Sarı
Cavit Şenel
Şenol Şenel
Servet Yumuk
Mustafa Şenel
Raziye Yeşilkula   
Özgür Sarızayim
Fatma Ayça Yüksel
Yusuf Yüksel
Yasemin Şenel
Yaşar Akdoğan
Serdar Uyguç
İmren Özen
Betül Demir
Dursel Koçak Uyguç
Meryem Koçak
Hasan Yeşil
Evşen Özçalık
Özlem Önel Yılmaz
Ali Deke
Zeliha Kelçeş
Figen Şenel
Sibel Uyguç 
Şefik Sami Yüksel
Yunus Karaçalık
Erhan Şimşek
Muharrem Köklü
Deniz Köklü
Ahmet Köklü
Adem Yılmaz
Cemile (Yılmaz) Göksu
Mehmet Cemil Yılmaz
Utku Kunt Akay
Devrim Zaimoğlu
Şerife Zaimoğlu
Osman Zayim
Ahmet Şahin
Hakan Şahin
Ömer Okur
Hüseyin Akbaş
Özge Tönbül
Songül Okdemir Mehli
Havva Okdemir Ekici
Asuman Uyguç
Aliye Çetin
Özlem Direkel
İsmail Günay
Mustafa Uyguç
Halit Nizamoğlu
Nihat Akdoğan
Ümmügülsüm Gülgar
Hasan Zabunoğlu
Muhammet Avcıoğlu
İbrahim Kucuş
Emrah Kucuş
Derya Köklü
Tarık Genç
Neslihan Direk
Özlem Direkel Odabaşı
Osman Sedat Yılmaz
Emine Sarı
Emre Sarı
Timur Işıl
Özgür Işıl
Öğretmen (Köy Enstitüsü)(Vefat)
Öğretmen (Köy Enstitüsü)(Vefat)
Öğretmen (Köy Enstitüsü)(Vefat)
Öğretmen (Köy Enstitüsü)(Vefat)
Öğretmen (Vefat)
Öğretmen (Emekli)
Öğretmen (Emekli)
Öğretmen (Emekli)
Öğretmen (Emekli)
Öğretmen (Emekli)
Öğretmen (Emekli)
Öğretmen (Emekli)   
Öğretmen 
 (Emekli) 
Öğretmen (Emekli) 
Öğretmen (Emekli) 
Öğretmen (Emekli)
Öğretmen (Emekli)   
Öğretmen (Emekli) 
Öğretmen (Emekli)     
Öğretmen (Müdür) (Emekli)          

Öğretmen (Müdür Yardımcısı)
Öğretmen (Emekli)    
Öğretmen (Vefat)                   
Öğretmen

Öğretmen

Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen (Beden Eğitimi)
Öğretmen (Matematik)
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen (İngilizce) (master)
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen (Türkçe)
Öğretmen (Sınıf)
Öğretmen (Matematik)
Öğretmen
Öğretmen (Emekli)
Öğretmen (Emekli)
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen (Matematik)
Öğretmen (Matematik)
Öğretmen
Öğretmen (Emekli)
Öğretmen
Öğretmen (İlköğretim Okulu Müdürü)
Öğretmen (İngilizce)
Öğretmen (Ana Sınıfı)
Öğretmen (Meslek)
Öğretmen (Resim)
Öğretmen (Sınıf)
Öğretmen (İngilizce)
Öğretmen (Fen Bilgisi)
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen (Emekli)
Öğretmen (Fen Bilgisi)
Öğretmen (Fen Bilgisi)
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen (Edebiyat)
Öğretmen (Teknoloji Tasarım)
Öğretmen (İngilizce)
Öğretmen (Edebiyat)
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen (Fen Bilgisi)
Öğretmen (Türkçe)
Öğretmen (Matematik)
Öğretmen
Oktay Ateş
İbrahim Kucuş
Mehmet Yüksel
Gemi Kaptanı (2.Kaptan)
Gemi Kaptanı
Gemi Kaptanı (3.Kaptan)
Yalçın Özçalık
Abdurrahman Özçalık
Salim Özsin
Avni Karabacak
Hurşit Şenel
Kürşar Şenel
Murat Şenel
Fatih Aktoprak
Yücel Göke
Hasan Akdoğan
Rıza Akdoğan
Mahmut Cevdet Şenel
Yalçın Topaloğlu
İsmet Okdemir
Servet Uyguç
Ramazan kelceş
Nuh Talip Kadıoğlu
Halil Karaçolak
Serbülent Deke
Tufan Şahin
Melek (Işıl) Kara

Ali Zayim
Serdar Gülgar
Ali Genç
Osman Genç
Yaprak Yeşil
Soner Işıl
Başkomiser (Emekli) (Vefat)
Polis (Emekli)
Polis
Polis
Polis

Polis
Polis
Polis
Polis
Polis
Polis
Polis
Polis
Polis
Polis
Polis
Polis
Emniyet Mensubu (Emekli)
Polis
Polis
Polis
Polis
Polis
Polis
Polis
Polis
Polis

Zekiye Sarıçalık
Bedia Kunt
Hamide Çalıkoğlu
Meryem Özsin
Hürü Uyguç
Nahide Gülümser
Zeynep Tönbül Hocaoğlu
Hülya (Karaçolak) Gökler
Ayşe Kunt
Nisrem Akdoğan
Aynur Uyguç
Ayla Çalıklı
Yaşen Karazor
Gülşen Şavaşkan
Dilek Erozan
Elif Ayşe Okdemir
Cennet Yumuk
Emel Okdemir
Emel Kelceş
Dönay Taşkay
Safiye Gülşen Okdemir Uysal
Süleyman Hakan Göke
Emel Çetin
Şerife Gülümser
Hatice Gülümser
Merve Özsin

Başhemşire
Ebe Hemşire
Hemşire (Emekli)
Ebe (Emekli)
Ebe (Emekli)
Ebe (Emekli)
Hemşire
Hemşire
Hemşire (Emekli)
Hemşire
Hemşire
Hemşire
Hemşire
Hemşire
Hemşire
Ebe Hemşire
Ebe Hemşire
Ebe Hemşire
Ebe Hemşire
Sağlık Memuru
Hemşire
Sağlık Memuru
Laborant
Hemşire
Hemşire
Hemşire

Atıf Özçalık
A.Kadir Tonbul
Mevlüt Sarızayim
Veli Sedat Taşkaya
Mustafa Tonbul
Kurtuluş Tömbül
Aydın Tömbül
Esabil Kakaç
Erdem Durna
Fethiye Nizamoğlu
Hasan Şenol Zayim
Elçin Topaloğlu

Mali Müşavir (Emekli)
Mali Müşavir
Mali Müşavir
Mali Müşavir
Yeminli Mali Müşavir
Dz.Kuv.İş Güv.Uzmanı
Sahil Güvenlik Uzmanı
Bilgisayar Uzmanı
Mali Müşavir (Stajer)
Muhasebeci
Pazarlama-Müşteri Temsilcisi
Pazarlama-Müşteri Temsilcisi

 Yahya Şenel
Mustafa Kunt
Umut Sarızayim
Ramazan Uyguç
Müşerref Yüksel
Sinem Çalıklı
Hasan Ulaş Zaim
Mahir Özer İbili
Özgür İbili
Nurettin Özsin
Gökhan Güngör
Ümit Çetin
Ercüment Çetin
Fikret Demir
Mustafa Nizamoğlu
Durmuş Yeşil
Adem İbili
Abdullah Direk
Mustafa Savaş Çetinkaya
Mehmet Onur Demir
Emrullah Işıl

Tekniker (Endüstriyel Elektronik)
Teknisyen
Tekniker
Labaratuvar Teknisyeni
Teknisyen (Bilgisayar)
Tekniker (Elektrik-Elektronik)
Teknisyen (Makine)
Teknisyen (Elektrik)
Teknisyen (Gemi Elektrik)
Tekniker (Soda San)
Tekniker (Endüstriyel Elektronik)
Tekniker (Kağıt)
Teknisyen (Elektrik)
Teknisyen (Meteoroloji)
Tekniker (İnşaat)
Teknisyen (Haberleşme) (Emekli)
Tekniker (Elektrik)
Tekniker (Elektrik)
Teknisyen (Anadolu Cam Sanayi)
Teknisyen (Teknoser)
Tekniker (Türk Telekom)

Emel Yeşil
Şadiye Sarıçalık
Osman Nuri Önel
Berna Göke
Mehmet Tonbul
Kısmet Tömbül
Murat Taşkaya
Gülcan Taşkaya
Zafer Taşkaya
Ahmet Gülümser
Erdal Kunt
O.Tuncay Çalıkoğlu
Hasan Koçak
Ferhat Özen
Turhan Neşat Kara
Fatma Tömbül
Ozan Yeşil
Özhan Yeşil
Turan İbili
Meryem Erozan
Mustafa Gülümser
Mehmet Okdemir
Hasan Şenel
Muharrem Şenel
Nihat Sarızayim
Ahmet Kelceş
Hasan Kostak
Rıza Tatlı
Özkan Zaim
Mümin Akdoğan
Hüseyin Uyguç
Zekayi Özsin
Soner Köklü
Kısmet Zaimoğlu
Mahmut Yüksel 
Zübeyde Kelçeş
Hasan Tahsin Önel
Meryem Acizoğlu
Yüksel Çetin
Durali Yılmaz
Osman Direk
Ahmet Nizamoğlu
Hasan Nizamoğlu
Talip Köklü
Kadir İbili
Osman Direkel
Fahri Işıl

Şef (Milli Eğitim)
Şef (Maliye)
Şef (İl Tarım Kontrol)
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur (Seka) (Emekli)
Memur (Kütüphane)
Sayman
Memur (Orman Muhafaza)
Memur (Orman Muhafaza)
Memur (Gümrük Muhafaza)
Memur (Emekli)
Memur (Orman Muhafaza)
Memur (Emekli)
Memur (Emekli)
Memur (Denetim Serbestlik)
Memur (Kadastro Kontrol)
Memur (Belediye Fen İşleri)
Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru
Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru
Memur
Memur (Türk Telekom) (Vefat) 
Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru
Memur (Orman Muhafaza)
Memur
Memur (Emekli) (PTT)
Memur (Emekli)
Memur (Emekli)
Şef (PTT)
Memur
Postacı
Zabıta
Türk Telekom Memur
Memur (Emekli)
Rasim Sarı  
Mehmet Ali Okur
İmam-Hatip
İmam-Hatip

Veli Zahid Şener
Ahmet Uyguç
Gülbin Nizamoğlu Deke
Havva Direk
Fikret Kuçuş

Bekçi (Emekli)
Bekçi (Emekli)
Özel Güvenlik
Özel Güvenlik
Bekçi (Orman İşletmesi)
Osman Durna
Mustafa Durna
Fikret Köroğlu
Hasan Durna
Hüseyin Okdemir
Naci Erozan
Ziraat Dairesi (Emekli)
Tekel (Emekli)
Orman İşletmesi (Muhasebe)
Kooperatifçi (Emekli)
Orman İşletmesi (Emekli)
Orman İşletmesi (Emekli)

Atila Tönbül 
Hüseyin Köroğlu
Hasan Tekin
Hüseyin Kakaçoğlu
Sadettin Karaçalık
Abdullah Direk
Durhasan Şimsek
Deniz Ucar
Eyüp Şahin
Yakup Şahin
Gürsel Demirel
Ahmet Koçak
Bülent Çetin
Akif Özçalik
Ömer Yeşil
Ergül Zayimoğlu
H.Sait Zayimoğlu 
Hidayet Gülgar
Gündüz Karaçalık
Şevki Direk
Alptekin Tatlı
Osman Kucuş
Teyfik Kunt 
İbrahim Kunt
Hanifi Taşkaya
Sebahattin Çetin
Seyit Çetin
Nebi Çetin
Enver Sarı

İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka) (Vefat)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)
İşçi (Emekli) (Seka)(Vefat)
İşçi  (Seka)
İşçi  (Seka)
İşçi (Emekli) (Orman İşletme) (Vefat)
İşçi (Emekli)
İşçi
 
İşçi (Kromsan) (Emekli) (Vefat)
İşçi (Emekli) (Tedaş)
İşçi (Emekli) (Belediye)
İşçi (Emekli) (Köy Hizmetleri)
İşçi (Emekli) (DSİ)

ONEMLİ NOT:

Bu Sayfada yer alan tüm Kişiler, köylülerimiz tarafından teklif edilmek suretiyle eklenmiştir.

Yukarıdaki listede bir aile, sulale yada kişi ön plana çıkarılmamıştır.

Çaltıbozkır 'lı olupta, kişisel gelişimini tamamlayarak Ülkemizin bürokratik ve üst düzey yönetiminde yer alan tüm Köylülümüz bu listede kendine yer bulacaktır. 

Bu sayfada adının yer alması için teklif etmeniz yeterlidir....

 << LÜTFEN LİSTEYİ KONTROL EDEREK YENİ İSİM ÖNERİN >>

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: ENES ÖZSİN( ), 14.01.2017, 22:33 (UTC):
Listeye HÜSEYİN ÖZSİN İ de ekler misiniz kara HÜSEYİN in oğlu sıvacı olarak

Yorumu gönderen: Sinan ali( Sinan__alihotmail.com ), 11.07.2016, 16:19 (UTC):
Merhaba ben Sinan. Doktor Hüseyin Ali'nin oğluyum.Astsubay emeklisi S.Faruk Önel'e ulaşmaya çalışıyorum cep telefonunu yada kendisine ulaşabileceğim numara varsa sevinirim hayırlı günler ....

Yorumu gönderen: İSMAİL TAŞKAYA( taskaya-hotmail.com ), 22.04.2016, 05:53 (UTC):
İSMAİL TAŞKAYA-MAKİNE MÜHENDİSİ-PİŞİRGEN MAKİNA DA.

Yorumu gönderen: Emrullah IŞIL( emrullahisilhotmail.com ), 28.11.2015, 11:03 (UTC):
babam fahri ışıl -orman işletmeden emekli memur. ben emrullah ışıl türktelekomda tekniker. kardeşim soner ışıl polis memuru. (abdurrahman ışıl oğlu timur ışıl matematik öğretmeni). (murat ışıl oğlu özgür ışıl öğretmen , kızı elif ışıl öğretmen, oğlu özkan ışıl içişleri bakanlığında. sait ışıl oğlu resul ışıl gardiyan. yüksel altın oğlu yasin altın gardiyan. ramazan ışıl kızı duygu ışıl öğretmen, cansu ışıl hemşire. nihat ışıl kızı cennet ışıl askeri hemşire.

Yorumu gönderen: Adil EROZAN( adilerozanhotmail.com ), 08.11.2015, 20:06 (UTC):
Mühendis Bölümünde Endüstri Yüksek Mühendisi olarak yer alan,İhsan EROZAN'ın Yrd.Doç.Dr.(Dumlupınar Üniversi)olarak değiştirilmesini rica eder,bütün Çaltıbozkır'lılara Ankara'dan selam ve sevgiler/saygılar sunarım.

Yorumu gönderen: Kadir Kaan Özsin( kaanozsinyahoo.com ), 29.09.2015, 17:05 (UTC):
Merhabalar,siteyi yapanların eline sağlık.Küçük düzeltme ve eklemem olacak.Ben Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanıyım, ayrıca babam Kemal Özsin'i emekli matematik öğretmeni alanına ekleyebilirsiniz, doğma büyüme Yeniçıktılıdır kendisi.

Yorumu gönderen: neşe( nesenur_89hotmail.com ), 24.01.2015, 17:12 (UTC):
kardeşim Mesut Kakaçoğlu jandarma astsubay olarak görevine başlamıştır.Listeye eklemenizi rica ederim.tüm çaltıbozkırlılara sevgilerimle.

Yorumu gönderen: hasan erozan( hasan_erozanhotmail.com ), 14.09.2014, 19:14 (UTC):
selamlar...hasan erozan memur(orman muhafaza) kısmını aynı şekilde orman endüstri mühendisi olarak değiştirirseniz sevinirim...bartın dan selamlar herkese...

Yorumu gönderen: AYŞE SARI( justreal_33hotmail.com ), 30.08.2014, 15:48 (UTC):
babam Enver Sarı DSİ'den emekli olup kızkardeşim Emine Sarı Aktan Türkçe öğretmenliği(SAFRANBOLU)erkek kardeşim Emre Sarı ise bizzat memeleketimizde Mara'da ilköğretim matematik öğretmenliği yapmaktadırlar ilave olarak eklemenizi rica ederim

Yorumu gönderen: Atalay Çalıkoğlu( atalaycalikoglugmail.com ), 30.06.2014, 07:12 (UTC):
Kızım Burcu Seher Çalıkoğlu Biruni Üniversitesinde Yard. Doç.Dr. oldu.

Kızım Bırçin Çalıkoğlu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi oldu.
Saygılar, sevgiler...

Yorumu gönderen: Abdullah( emrece91mynet.com ), 11.06.2014, 12:29 (UTC):
Yukarıda adı geçen Dr.Abit ve Dr.Çağatay Çalıklı olarak yazılmış fakat doğrusu Dr.Abit ÇALIKOĞLU
ve Dr.Çağatay ÇALIKOĞLU dur.Düzeltirseniz memnun olurum.

Yorumu gönderen: Ahmet DEMİR( ahmetdemir57gmail.com ), 25.04.2014, 14:11 (UTC):
Köyümüz listesine isim öneriyorum:
Mehmet Onur Demir ( Teknoser A.Ş'de Saha Teknisyeni)

Yorumu gönderen: burak çetinkaya( koleraceyda488hotmail.com ), 18.04.2014, 23:12 (UTC):
bende çaltılıyım teşekürler ben 3 a sınıfında okuyorumYorumu gönderen: mustafa savaş çetinkaya( m.savascetinkayahotmail.com ), 18.04.2014, 23:05 (UTC):
anadolu cam sanayii çalışmaktayım teşekürler ellerinize saglık

Yorumu gönderen: osyz( osyzwindowslive.com ), 17.04.2014, 19:31 (UTC):
Osman Sedat YILMAZ (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)

Yorumu gönderen: abdullah direk( abdullahdirek1hotmail.com ), 02.03.2014, 22:40 (UTC):
ABDULLAH DİREK Arcelor Mittal Distribution Soluttions'da Elektrik teknikeri

Yorumu gönderen: Adil Erozan( adilerozanhotmail.com ), 21.12.2013, 17:03 (UTC):
Köyümüzden kamu görevlisi olma yolunda bir duraklama görülmekte ya da yeni elemanların siteye dahil ettirilmesi ihmal edilmektedir. Bir hareket kazandırmak maksadıyla, Ahmet Erozan'ı Jandarma Astsubay olarak ilave etmenizi rica eder,Ankara'dan sevgiler sunarım.

Yorumu gönderen: zeynel( caglarozkilicgmail.com ), 04.07.2013, 17:34 (UTC):
yaprak yeşil polis

Yorumu gönderen: atilatonbul( atýlatonbul33hotmail.com ), 12.05.2013, 09:54 (UTC):
sekalılar listesine rahmetli gündüz karacalik eklersenız sevinirim selamlar

Yorumu gönderen: Ahmet SEYYAR( aseyyarhotmail.com ), 17.09.2012, 07:27 (UTC):
Degerli editör arkadaşım.Atama nedeniyle görev yerim degişmiştir.Sitenizde bulunan bilgimi Erdemli Vergi dairesi Müdürü olarak güncellerseniz sevinirim.

Yorumu gönderen: Hacı Sıtkı ER( hacisitkierhotmail.com ), 10.06.2012, 12:30 (UTC):
Merhabalar;

Sezai Karabacak öğretmen miydi? Ulaşabileceğimiz bir telefonu bir adresi bir bilgisi var mı? Lütfen tanıyanlar akrabası olanlar bir bilgi verebilir mi.

Yorumu gönderen: kemal direk( kemo&thorn;hotmail.com ), 04.06.2012, 08:25 (UTC):
neslihan direk [ögretmen]

Yorumu gönderen: genç( genccaltiyandex.com ), 22.04.2012, 09:03 (UTC):
genç'lerden listede olmasını gerekenler...
osman genç: polis
ali genç : polis
mustafa genç: sakarya ü.öğretim görevlisi
tarık genç: silifke lisesi edebiyat öğretmeni

Yorumu gönderen: mustafa ŞEN( sinemasenyahoo.com.tr ), 12.02.2012, 16:08 (UTC):
Değerli hemşerilerim. Mersinle ilgili bir belgesel yapmayı düşünüyorum. Ama daha nasıl ilerleyeceğimi ve elimde belge bilgi oluşmuş değildir. Silike'nin bir evladı olarak ve bir yapımcı olarak kendime görev adlediyorum. Belki bu yaza yetişmez ama bilgi, belge ve döküman anlamında destek vermek isteyen tüm duyarlı hemşerilerime duyururum. AŞAMA ŞU OLACAKTIR: bilgiler ve yerinde araştırma aşamasından sonra senaryolaştıracağım ve çekim proğramıma alarak hazırlanacağım. selamlar.Mustafa ŞEN

Yorumu gönderen: can( gentileswindowslive.com ), 16.01.2012, 21:12 (UTC):
tebrikler, çok güzel organize olmuşsunuz.
muhabbetiniz daim olsun

Yorumu gönderen: okan demir( o_demirhotmail.com ), 19.12.2011, 14:11 (UTC):
arkadasımız uzak yok 1. kaptanıdır

Yorumu gönderen: Abdullah( emrece91mynet.com.tr ), 15.09.2011, 12:58 (UTC):
Osman DİREKEL Silifke Türk Telekomda Memur.

Yorumu gönderen: administrator( ), 14.09.2011, 14:54 (UTC):
ŞEFLER ve MEMUR lar düzgün görüntüleniyor.. Osman Nuri Önel; web tarayıcında sorun olmasın ?

Yorumu gönderen: Osman Nuri Önel ( ononel33hotmail.com ), 14.09.2011, 11:06 (UTC):
Değerli kardeşlerim bu yapıtın hazırlanmasında, emek ve katkılarınızdan dolayı sizlere nekadar teşekkür etsek azdır.Elbette eleştirilerimiz yapıcı oldugu zaman ugraşlarımız hedefe ulaşacaktır.Sizlerden ricam Şefler vede memurların sıralamasındaki satır kaymasını düzelte bilirseniz vede ;T S K Ya 29,Agıstos 2011 te Levazım Teğmen olarak katılan evladımız TAHSİN ÖNEL inde kayıtlarımıza katılmasını sağlarsak çok memnun olurum ,başarılar.

Yorumu gönderen: ELÇİN TOPALOĞLU( elcin_icelwindowslive.com ), 10.09.2011, 06:34 (UTC):
bellonada halkla ilişkiler sorumlusu

Yorumu gönderen: fikret kucuş( siyahsibiryakurduhotmail.com ), 09.09.2011, 09:30 (UTC):
firet kucuş orman bekçisidir lütfen eklermisiniz

Yorumu gönderen: fikret kucuş( ali_kucus_95hotmail.com ), 08.09.2011, 20:11 (UTC):
fikret kucuş orman işletmesinde görevlidir

Yorumu gönderen: OSMAN GENÇ( halil-genc-33hotmail.com ), 06.09.2011, 12:25 (UTC):
müteahhit

Yorumu gönderen: OSMAN GENÇ( ali-genc-33hotmail.com ), 04.09.2011, 06:30 (UTC):
Osman Genç--müteahhit--

Yorumu gönderen: cevdet gülgar( cevdet gülgarhotmail.com ), 01.07.2011, 12:53 (UTC):
fatih bey çok güzel olmuş tebrik ediyom

Yorumu gönderen: merve ÖZSİN( merve-ozsin-33hotmail.com ), 27.06.2011, 07:10 (UTC):
merve özsin hemşire

Yorumu gönderen: Hüsamettin GÜLGAR( h_gulgarhotmail.com ), 26.06.2011, 12:06 (UTC):
Kardeşim SERDAR GÜLGAR "POLİS" memurudur.Böyle bir site yapılmışken eklenemsi iyi olur.

Yorumu gönderen: mustafa( cetin_496hotmail.com ), 29.03.2011, 11:44 (UTC):
nebi çetin oporotör köy hizmetlerinden emekli eklerseniz sevinirim

Yorumu gönderen: DENİZ KÖKLÜ( deniz.koklu55gmail.com ), 15.03.2011, 09:27 (UTC):
oğlum İsmail köklü(üroloji ast. doktor).Kızım Derya Köklü (ingilizce öğretmeni).eklerseniz sevinirim

Yorumu gönderen: İBRAHİM KUCUŞ( gunes.jiyanhotmail.com ), 17.02.2011, 13:55 (UTC):
cidden dallama,işçi sınıfı dünyayı yaratandır,üretendir..

Yorumu gönderen: hhh( umuda_ezgiler123hotmail.com ), 17.02.2011, 13:40 (UTC):
emrah kucuş(teknoloji tasarım öğretmeni), ibrahim kucuş(türk dili ve edebiyatı öğretmeni)

Yorumu gönderen: serdar öztürk ( ), 03.02.2011, 17:20 (UTC):
evetekleyelim muhtarımızı iyi olur

Yorumu gönderen: köylunun biri( yok ), 31.01.2011, 19:40 (UTC):
muhtarımızıda ekleyek gurur tablomuza

Yorumu gönderen: hasan erdem yerdes( somurlyhotmail.cim ), 24.01.2011, 07:19 (UTC):
serkan kirk yillik halili (gur) arkeolog yaptin ya biz yasamayk be kardesim xdxdxd

Yorumu gönderen: xyz( abcotmail.com ), 07.01.2011, 08:23 (UTC):
?

Yorumu gönderen: Hasan Şenol Zayim( szayimpisirgen.com.tr ), 27.12.2010, 07:33 (UTC):
Listeye benide eklerseniz sevinirim. Müşteri Temsilcisi Satış-pazarlama (İş Makinaları)

Yorumu gönderen: administrator( ), 23.11.2010, 18:19 (UTC):
naci gür hakkında daha çok bilgi vermelisin ?

Yorumu gönderen: mahmut( maho_7393hotmail.com ), 23.11.2010, 14:58 (UTC):
Hrbiden merhum NACİ GÜR'Ü de kayıtlarınız altına alırsanız mükemmel olur çünkü hafife alınacak bi mevkide değildi

Yorumu gönderen: ali avcıoğlu( furkan-3313hotmailcom ), 15.11.2010, 22:39 (UTC):
lütfen buisimleri ekleyin assubay servet zabınoğlu öğrtm hasan zabınoğlu muhammet avcıoğlu yeni çıktı köyünden arz ederim

Yorumu gönderen: kısmet tönbül( ), 12.11.2010, 14:59 (UTC):
ben isim değilde memur arkadaşların karşılarına hangi kurumda memurluk yaptıkları yazılsa daha iyi olmazmı.örnek kısmet tönbül memur(Maliye) şeklindeBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
   
 
Buradaki yorumlar www.caltibozkir.tr.gg sitesini bağlamaz.
Yorum sadece yazan kişinin sorumluğundadır.